Velkommen til Asylcenter Holmegaard

  • Asylcenter Holmegaard er det overordnede organisatoriske navn for de asylcentre som Langeland kommune driver.

    Langeland Kommune ophører med at være operatør på Asylområdet i April 2017.